Turan predstavil volebný program. Postavil ho na šiestich pilieroch

Voľba prebehne 16. júna na mimoriadnom kongrese.

Tibor Turan predstavil 6 oporných bodov jeho kandidátury na post šéfa slovenského hokeja.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Tibor Turan predstavil vo štvrtok svoj volebný program.

Postavil ho na šiestich oporných bodoch, v ktorých sa venuje mládeži a jej projektom, všetkým domácim súťažiam, zlepšeniu infraštruktúry či imidžu hokeja.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Turan a Kohút idú kandidovať na prezidenta, Nemeček nie

Jediným jeho protikandidátom v boji o stoličku zväzového prezidenta bude súčasný člen Výkonného výboru Martin Kohút.

Voľba prebehne 16. júna na mimoriadnom kongrese.

TASR zaslal volebný program Tibor Turan.

Program Tibora Turana, kandidáta na prezidenta SZĽH:

1. MLÁDEŽ

- Atraktívny a úspešný projekt "Korčuľuje celé Slovensko" nahradil v sezóne 2015/2016 projekt s názvom "Deti na hokej", ktorý bol pozitívne hodnotený nielen klubmi ale aj rodičmi. Navštívil 23 miest na Slovensku, zapojilo sa do neho 2571 detí, z ktorých 301 sa hokeju venuje aj naďalej (12%). V projekte treba pokračovať a rozšíriť ho aj do iných miest.

- Športové hokejové triedy (ŠHT) - len 7 hokejových klubov z existujúcich hokejových klubov spĺňa kritéria športových hokejových tried. Potrebujeme vytvoriť viac hokejových tried v kategóriách od 5. do 6. ročníka (mladší žiaci), 7. a 8. ročníka (starší žiaci), 9. ročníka (kadeti). Nová celoslovenská súťaž kategória "kadeti" má za úlohu zvýšiť kvalitu a zatraktívniť hokej. Športové triedy musia byť pre deti a rodičov atraktívne nielen hokejom, ale aj kvalitným vzdelaním, ktoré hráči budú vedieť využiť v živote, aj keby sa hokeju v budúcnosti nevenovali profesionálne.

- V spolupráci s vybranými mestami vytvoriť denné Hokejové akadémie v štyroch mestách a s dvoma ľadovými plochami pre akadémiu v každom meste. Uvažovať nad zvýšením dotácie počtu hodín športovej prípravy z 11,5 na 17 hodín (týždenne) tak, aby deti a mládež mali viac priestoru na hranie samotného hokeja na ľade.

- Úprava modelu súťaží s pridaním počtu turnajov pre nižšie vekové kategórie, aby deti mali lepšiu motiváciu, čo povedie k tomu, že sa ich viac bude venovať hokeju.

- Vytvorenie Hokejových akadémii (bývalé Centrá talentovanej mládeže - CTM) pre kategóriu dorast a juniori v spolupráci s Vyššími územnými celkami a v súlade so Zákonom o športe a legislatívou SZĽH

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Z klubu ho vyhodili, no môže sa vrátiť ako šéf slovenského hokeja

- Na podporovanie mládeže využívať združené finančné prostriedky od klubu a jeho sponzorov, miest, VÚC, SZĽH a MŠVVaŠ SR tak, aby sa hokej stal pre rodičov finančné dostupný a aby sa mu venovali aj deti z rodín, ktoré by inak na to nemali finančné prostriedky. Hokej musí byť dostupný šport a nie elitná záležitosť pre vybrané deti.

- Jednotné zmluvy - pre všetky kategórie hráčov a uplatňovanie definície "talentovaný športovec" podľa nového Zákona o športe. Hráčom to vytvorí lepšie podmienky na prípravu a klubom sa oplatí viac investovať do výchovy hráčov, pretože budú mať možnosť v budúcnosti za hráčov získať aj financie.

- Vzdelávanie - nevyhnutné pre všetkých, ktorí v hokeji pracujú. Príprava aktuálnych vzdelávacích programov pre trénerov, hráčov, rodičov, rozhodcov, zdravotníkov, funkcionárov, ale aj ostatných, ktorí pri výchove hokejovej mládeže pôsobia. Potrebujeme pri mládeži viac trénerov s najvyššou kvalifikáciou.

- Výmenné stáže trénerov - SZĽH bude organizovať a financovať stáže pre trénerov v krajinách, kde je vyššia a kvalitnejšia úroveň práce s mládežou ako u nás.

2. AMATÉRSKA A POLOPROFESIONÁLNA SÚŤAŽ (II. liga, I. liga)

- Amatérske a poloprofesionálne kluby sú podhubím nášho hokeja, kde vzniká množstvo talentov, ktoré prechádzajú do profesionálnych klubov. Nižším súťažiam a klubom treba venovať rovnakú pozornosť ako klubom v extralige.

- Zjednotiť a zreálniť hodnoty v rámci odstupného za hráčov, aby kluby z nižších súťaží neprichádzali takmer zadarmo o hráčov, ktorých vychovávajú. Kluby musia byť motivované pracovať s mládežou.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Pálffy vraj do volieb prezidenta SZĽH nominuje Lintnerovho kritika

- Vytvoriť na SZĽH oddelenie, ktoré bude klubom v nižších súťažiach poskytovať servis v oblasti legislatívy, výkladu zákonov, predpisov a stanov. Menšie kluby nemajú financie a kapacitu na to, aby si dokázali so všetkým poradiť sami.

- Vtiahnuť mestá do aktívnej spolupráce pri rozvoji hokeja. Úloha primátorov a samosprávy je pri amatérskych a poloprofesionálnych kluboch nezastupiteľná.

- Pokračovať vo finančnej pomoci - pre I. ligu - 100.000 eur, pre II. ligu - finančne motivovať kluby, ktoré majú mládežnícke družstvá.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Nemeček ani Lintner do volieb asi nepôjdu. Kandidovať majú Kohút a Turan

3. PROFESIONÁLNA SÚŤAŽ (extraliga)

- Legislatívne nastaviť hráčske zmluvy a prispôsobiť ich novému Zákonu o športe. SZĽH musí iniciovať dohodu klubov.

- Zosúladiť fungovanie zmlúv, pravidiel a finančných tokov v hokeji s novým zákonom o športe z roku 2016.

- Viac angažovať primátorov do hokeja tak, ako v prípade amatérov a poloprofesionálov, pretože mestá sú v mnohých prípadoch najväčšími sponzormi hokeja.

- Spolupracovať s Hráčskou asociáciou tak, aby hráči mali dôstojnú pozíciu v slovenskom hokeji a mohli ovplyvňovať jeho ďalší vývoj.

- Bojovať za každý klub a predchádzať zániku klubov komunikáciou na úrovni klub + Pro-hokej + SZĽH + sponzor + mesto. Problémami klubov sa zaoberať ihneď ako vzniknú, keď je ešte čas ich riešiť.

4. REPREZENTÁCIA (15, 16, 17, 18, 20, do 23, A, ženy 18, ženy)

- Využiť skúsenosti hráčov z NHL a z Európy pri reprezentačných výberoch, začleniť a vtiahnuť ich do aktívnej spolupráce a pozitívne tak motivovať hráčov v tímoch.

- Urobiť z reprezentácie Slovenska projekt nielen na niekoľko prípravných turnajov a na MS, ale využiť potenciál reprezentantov na podporu záujmu o hokej medzi mládežou a deťmi.

- Reprezentovať vlasť musí byť cťou a reprezentanti musia byť vzormi, ktorým sa budú chcieť deti a mládež podobať

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Lintner podporuje Kohúta: S jeho riešením sme stotožnení

- Pokračovať v projektoch SR "18", "20", projekt "Ženy"

- Organizáciu MS "18" 2017 Poprad - Spišská Nová Ves , MS "A" 2019 Bratislava - Košice využiť na pritiahnutie detí a mládeže k hokeju.

5. MARKETING, EKONOMIKA, PROJEKTY A IMIDŽ HOKEJA

- Nový Zákon o športe nám prinesie viac peňazí do mládeže, ale pre profesionálny šport má skôr zaťažujúci a ohrozujúci vplyv na ich činnosť. Je potrebné pracovať na pozmeňovacích návrhoch zákona o športe v oblasti financovania profesionálneho športu v spolupráci s inými športovými zväzmi.

- Zaviesť úplnú transparentnosť do hospodárenia SZĽH. Verejnosť má právo poznať zmluvy, ktoré podpisuje SZĽH a aj to, na čo vynakladá financie.

- Zakopať "vojnovú sekeru" v slovenskom hokeji a ukončiť "blbú náladu". Musíme začať všetci ťahať za jeden povraz, lebo v takejto situácii sponzorov nezískame.

- Vytvoriť špeciálne možnosti prezentácie pre sponzorov tak, aby sa nám podarilo získať viac peňazí na podporu mládežníckeho hokeja.

- Hokej je fenomén a má možnosť významne vplývať na verejnú mienku. Preto navrhujem vytvoriť špeciálne projekty (kampane) na niekoľko zásadných oblastí:

- využitie hokeja na oblasť prevencie kriminality a predchádzanie sociálne nepriaznivej situácie

- propagovanie charity a benefičných akcií v rámci aktivít v slovenskom hokeji

- podpora športovania detí v zmysle tézy "odlož mobil a zober hokejku"

- propagácia dobrovoľníctva, ktoré na Slovensku výrazne zaostáva za Európou, pričom dobrovoľníctvo je prakticky využiteľné pri rozvoji hokeja

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Kohút chce šéfovať slovenskému hokeju zadarmo

- podpora spolupráce s mestami a samosprávou tak, aby mestá boli hrdé na svoje hokejové kluby a považovali ich za neoddeliteľnú súčasť komunity.

- Spolupráca s Antidopingovou agentúrou a IIHF pri boji s dopingom. Zamerať sa na prevenciu užívania zakázaných látok.

6. ŠTADIÓNY A ĽADOVÉ PLOCHY

- Obnova starých zimných štadiónov - tak, ako sa stalo v prípade futbalových štadiónov, začať urýchlene rokovať so štátom, aby sa podobná investícia uskutočnila aj pri hokejových štadiónoch.

- Vybudovanie nových ľadových plôch a zimných štadiónov v mestách, kde je potrebné zvýšiť kapacitu existujúcich plôch alebo v mestách, kde neexistuje krytá ľadová plocha.

- Multifunkčné ihriská - v obciach, v menších mestách a na školách vybudovať multifunkčné ihriská

- využitie v lete s tartanovým povrchom a v zime ľadová plocha. Projekt je už pripravený a riešime financovanie.

Tabulka

ZVVPPPPP PSkóre Body
1.BANSKÁ BYSTRICA49305410169:106 104
2.NITRA49303412178:129 100
3.KOŠICE49249313166:110 93
4.ŽILINA49216517155:140 80
5.HK POPRAD49185719139:144 71
6.ZVOLEN49212422140:155 71
7.MARTIN49184621127:143 68
8.HC NOVE ZAMKY49145921121:137 61
9.TRENČÍN49145624121:151 58
10.HK 32 L. MIKULAS49136228127:166 53
11.ORANGE 20202001820:82 6
celá tabuľka >>
Dnes najtipovanejšieNaj tipy 1 0 2 10 02 12
Garcia C. - Hibino N.1.145.4
Murray A. - Kuznetsov An.1.164.95
Lorenzi P. - Berankis R.1.313.2
Isner J. - Thompson J.1.253.8
Berdych T. - Struff J.L.1.24.35

Celkový kurz vybraných zápasov je 3.95

Za 11,73 € môžete hrať o 100 €

Zostaviť tiket

Najčítanejšie na SME Šport


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
 2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 18 191
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 644
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 333
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 950
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 378
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 299
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 4 964
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 847
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 4 006
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 371

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

DOMOV

Minúta po minúte: Mediálny výbor čaká ešte Ťapáková a Dírer

O post šéfa zabojuje deväť kandidátov.

Neprehliadnite tiež

Kližan postúpil po päťsetovej dráme, môže hrať proti Murraymu

Slovenský tenista Martin Kližan zvíťazil nad domácim držiteľom voľnej karty Laurentom Lokolim.

Jazdí na lacnom aute z bazára. Drobný Kanté obrátil Premier League naruby

Ešte pred štyrmi rokmi chodil do práce na kolobežke. N’Golo Kanté bol nedávno zvolený za najlepšieho hráča najťažšej ligy sveta.

Nasadená päťka Svitolinová potvrdila skvelú formu, Kontová nečakane skončila

Pozrite si výsledky utorňajších zápasov prvého kola dvojhry žien na grandslamovom turnaji Roland Garros.

Súperovi dovolil získať iba sedem gemov. Del Potro jasne postúpil do druhého kola

Pozrite si výsledky utorňajších zápasov prvého kola dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Roland Garros.