Turan predstavil volebný program. Postavil ho na šiestich pilieroch

Voľba prebehne 16. júna na mimoriadnom kongrese.

Tibor Turan predstavil 6 oporných bodov jeho kandidátury na post šéfa slovenského hokeja.(Zdroj: SITA)
REAL MADRID vs BORUSSIA DORTMUND na 4 dni tu >>

BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Tibor Turan predstavil vo štvrtok svoj volebný program.

Postavil ho na šiestich oporných bodoch, v ktorých sa venuje mládeži a jej projektom, všetkým domácim súťažiam, zlepšeniu infraštruktúry či imidžu hokeja.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Turan a Kohút idú kandidovať na prezidenta, Nemeček nie

Jediným jeho protikandidátom v boji o stoličku zväzového prezidenta bude súčasný člen Výkonného výboru Martin Kohút.

Voľba prebehne 16. júna na mimoriadnom kongrese.

TASR zaslal volebný program Tibor Turan.

Program Tibora Turana, kandidáta na prezidenta SZĽH:

1. MLÁDEŽ

- Atraktívny a úspešný projekt "Korčuľuje celé Slovensko" nahradil v sezóne 2015/2016 projekt s názvom "Deti na hokej", ktorý bol pozitívne hodnotený nielen klubmi ale aj rodičmi. Navštívil 23 miest na Slovensku, zapojilo sa do neho 2571 detí, z ktorých 301 sa hokeju venuje aj naďalej (12%). V projekte treba pokračovať a rozšíriť ho aj do iných miest.

- Športové hokejové triedy (ŠHT) - len 7 hokejových klubov z existujúcich hokejových klubov spĺňa kritéria športových hokejových tried. Potrebujeme vytvoriť viac hokejových tried v kategóriách od 5. do 6. ročníka (mladší žiaci), 7. a 8. ročníka (starší žiaci), 9. ročníka (kadeti). Nová celoslovenská súťaž kategória "kadeti" má za úlohu zvýšiť kvalitu a zatraktívniť hokej. Športové triedy musia byť pre deti a rodičov atraktívne nielen hokejom, ale aj kvalitným vzdelaním, ktoré hráči budú vedieť využiť v živote, aj keby sa hokeju v budúcnosti nevenovali profesionálne.

- V spolupráci s vybranými mestami vytvoriť denné Hokejové akadémie v štyroch mestách a s dvoma ľadovými plochami pre akadémiu v každom meste. Uvažovať nad zvýšením dotácie počtu hodín športovej prípravy z 11,5 na 17 hodín (týždenne) tak, aby deti a mládež mali viac priestoru na hranie samotného hokeja na ľade.

- Úprava modelu súťaží s pridaním počtu turnajov pre nižšie vekové kategórie, aby deti mali lepšiu motiváciu, čo povedie k tomu, že sa ich viac bude venovať hokeju.

- Vytvorenie Hokejových akadémii (bývalé Centrá talentovanej mládeže - CTM) pre kategóriu dorast a juniori v spolupráci s Vyššími územnými celkami a v súlade so Zákonom o športe a legislatívou SZĽH

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Z klubu ho vyhodili, no môže sa vrátiť ako šéf slovenského hokeja

- Na podporovanie mládeže využívať združené finančné prostriedky od klubu a jeho sponzorov, miest, VÚC, SZĽH a MŠVVaŠ SR tak, aby sa hokej stal pre rodičov finančné dostupný a aby sa mu venovali aj deti z rodín, ktoré by inak na to nemali finančné prostriedky. Hokej musí byť dostupný šport a nie elitná záležitosť pre vybrané deti.

- Jednotné zmluvy - pre všetky kategórie hráčov a uplatňovanie definície "talentovaný športovec" podľa nového Zákona o športe. Hráčom to vytvorí lepšie podmienky na prípravu a klubom sa oplatí viac investovať do výchovy hráčov, pretože budú mať možnosť v budúcnosti za hráčov získať aj financie.

- Vzdelávanie - nevyhnutné pre všetkých, ktorí v hokeji pracujú. Príprava aktuálnych vzdelávacích programov pre trénerov, hráčov, rodičov, rozhodcov, zdravotníkov, funkcionárov, ale aj ostatných, ktorí pri výchove hokejovej mládeže pôsobia. Potrebujeme pri mládeži viac trénerov s najvyššou kvalifikáciou.

- Výmenné stáže trénerov - SZĽH bude organizovať a financovať stáže pre trénerov v krajinách, kde je vyššia a kvalitnejšia úroveň práce s mládežou ako u nás.

2. AMATÉRSKA A POLOPROFESIONÁLNA SÚŤAŽ (II. liga, I. liga)

- Amatérske a poloprofesionálne kluby sú podhubím nášho hokeja, kde vzniká množstvo talentov, ktoré prechádzajú do profesionálnych klubov. Nižším súťažiam a klubom treba venovať rovnakú pozornosť ako klubom v extralige.

- Zjednotiť a zreálniť hodnoty v rámci odstupného za hráčov, aby kluby z nižších súťaží neprichádzali takmer zadarmo o hráčov, ktorých vychovávajú. Kluby musia byť motivované pracovať s mládežou.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Pálffy vraj do volieb prezidenta SZĽH nominuje Lintnerovho kritika

- Vytvoriť na SZĽH oddelenie, ktoré bude klubom v nižších súťažiach poskytovať servis v oblasti legislatívy, výkladu zákonov, predpisov a stanov. Menšie kluby nemajú financie a kapacitu na to, aby si dokázali so všetkým poradiť sami.

- Vtiahnuť mestá do aktívnej spolupráce pri rozvoji hokeja. Úloha primátorov a samosprávy je pri amatérskych a poloprofesionálnych kluboch nezastupiteľná.

- Pokračovať vo finančnej pomoci - pre I. ligu - 100.000 eur, pre II. ligu - finančne motivovať kluby, ktoré majú mládežnícke družstvá.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Nemeček ani Lintner do volieb asi nepôjdu. Kandidovať majú Kohút a Turan

3. PROFESIONÁLNA SÚŤAŽ (extraliga)

- Legislatívne nastaviť hráčske zmluvy a prispôsobiť ich novému Zákonu o športe. SZĽH musí iniciovať dohodu klubov.

- Zosúladiť fungovanie zmlúv, pravidiel a finančných tokov v hokeji s novým zákonom o športe z roku 2016.

- Viac angažovať primátorov do hokeja tak, ako v prípade amatérov a poloprofesionálov, pretože mestá sú v mnohých prípadoch najväčšími sponzormi hokeja.

- Spolupracovať s Hráčskou asociáciou tak, aby hráči mali dôstojnú pozíciu v slovenskom hokeji a mohli ovplyvňovať jeho ďalší vývoj.

- Bojovať za každý klub a predchádzať zániku klubov komunikáciou na úrovni klub + Pro-hokej + SZĽH + sponzor + mesto. Problémami klubov sa zaoberať ihneď ako vzniknú, keď je ešte čas ich riešiť.

4. REPREZENTÁCIA (15, 16, 17, 18, 20, do 23, A, ženy 18, ženy)

- Využiť skúsenosti hráčov z NHL a z Európy pri reprezentačných výberoch, začleniť a vtiahnuť ich do aktívnej spolupráce a pozitívne tak motivovať hráčov v tímoch.

- Urobiť z reprezentácie Slovenska projekt nielen na niekoľko prípravných turnajov a na MS, ale využiť potenciál reprezentantov na podporu záujmu o hokej medzi mládežou a deťmi.

- Reprezentovať vlasť musí byť cťou a reprezentanti musia byť vzormi, ktorým sa budú chcieť deti a mládež podobať

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Lintner podporuje Kohúta: S jeho riešením sme stotožnení

- Pokračovať v projektoch SR "18", "20", projekt "Ženy"

- Organizáciu MS "18" 2017 Poprad - Spišská Nová Ves , MS "A" 2019 Bratislava - Košice využiť na pritiahnutie detí a mládeže k hokeju.

5. MARKETING, EKONOMIKA, PROJEKTY A IMIDŽ HOKEJA

- Nový Zákon o športe nám prinesie viac peňazí do mládeže, ale pre profesionálny šport má skôr zaťažujúci a ohrozujúci vplyv na ich činnosť. Je potrebné pracovať na pozmeňovacích návrhoch zákona o športe v oblasti financovania profesionálneho športu v spolupráci s inými športovými zväzmi.

- Zaviesť úplnú transparentnosť do hospodárenia SZĽH. Verejnosť má právo poznať zmluvy, ktoré podpisuje SZĽH a aj to, na čo vynakladá financie.

- Zakopať "vojnovú sekeru" v slovenskom hokeji a ukončiť "blbú náladu". Musíme začať všetci ťahať za jeden povraz, lebo v takejto situácii sponzorov nezískame.

- Vytvoriť špeciálne možnosti prezentácie pre sponzorov tak, aby sa nám podarilo získať viac peňazí na podporu mládežníckeho hokeja.

- Hokej je fenomén a má možnosť významne vplývať na verejnú mienku. Preto navrhujem vytvoriť špeciálne projekty (kampane) na niekoľko zásadných oblastí:

- využitie hokeja na oblasť prevencie kriminality a predchádzanie sociálne nepriaznivej situácie

- propagovanie charity a benefičných akcií v rámci aktivít v slovenskom hokeji

- podpora športovania detí v zmysle tézy "odlož mobil a zober hokejku"

- propagácia dobrovoľníctva, ktoré na Slovensku výrazne zaostáva za Európou, pričom dobrovoľníctvo je prakticky využiteľné pri rozvoji hokeja

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Kohút chce šéfovať slovenskému hokeju zadarmo

- podpora spolupráce s mestami a samosprávou tak, aby mestá boli hrdé na svoje hokejové kluby a považovali ich za neoddeliteľnú súčasť komunity.

- Spolupráca s Antidopingovou agentúrou a IIHF pri boji s dopingom. Zamerať sa na prevenciu užívania zakázaných látok.

6. ŠTADIÓNY A ĽADOVÉ PLOCHY

- Obnova starých zimných štadiónov - tak, ako sa stalo v prípade futbalových štadiónov, začať urýchlene rokovať so štátom, aby sa podobná investícia uskutočnila aj pri hokejových štadiónoch.

- Vybudovanie nových ľadových plôch a zimných štadiónov v mestách, kde je potrebné zvýšiť kapacitu existujúcich plôch alebo v mestách, kde neexistuje krytá ľadová plocha.

- Multifunkčné ihriská - v obciach, v menších mestách a na školách vybudovať multifunkčné ihriská

- využitie v lete s tartanovým povrchom a v zime ľadová plocha. Projekt je už pripravený a riešime financovanie.

Tabuľka

ZVVPPPPP PSkóre Body
1.TRENČÍN6510020:6 17
2.BANSKÁ BYSTRICA7403024:17 15
3.HK POPRAD7320221:15 13
4.NITRA6310221:21 11
5.KOŠICE6301216:13 10
6.MHK 32 LIPTOVSKY MIKULAS6210314:13 8
7.ŽILINA7201424:25 7
8.HC NOVE ZAMKY7120416:19 7
9.ZVOLEN6201314:22 7
10.ORANGE 204200214:20 6
11.HC 07 ORIN DETVA6001510:23 1
celá tabuľka >>
Dnes najtipovanejšieNaj tipy 1 0 2 10 02 12
Anaheim - Las Vegas23.752.91.31.641.18
Santos Laguna - Necaxa1.763.374.061.171.841.25
Pittsburgh - St.Louis1.883.83.151.261.721.18
Liberec - Slovácko1.753.64.651.182.031.27
Arsenal - W.B.A.1.345.39.61.083.41.18

Celkový kurz vybraných zápasov je 3.95

Za 11,73 € môžete hrať o 100 €

Zostaviť tiket

Najčítanejšie na SME Šport


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 1. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 2. Detské zúbky sú veda
 3. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Rastie nám pokrivená generácia?
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 8. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 658
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 820
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 302
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 3 086
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 019
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 363
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 303
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 114
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 065
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 636

Téma: Hokej


Článok je zaradený aj do ďalších tém Hokej v Trenčíne, Hokej

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.

KOMENTÁRE

Až teraz si Merkelová začína budovať svoj odkaz

Bude to ona, kto bude ovládať nemeckú aj európsku politiku.

Neprehliadnite tiež

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo. Tohtoročný šampionát však bol spomedzi víťazných jeho najťažší.

Matthews znovu prehral so Saganom. Som sklamaný, priznal

Austrálčan získal na majstrovstvách sveta druhú medailu za posledné tri roky.

Dvesto pretekárov bojuje šesť a pol hodiny o titul a vždy vyhrá Sagan

Slovák má najviac víťazstiev, tituly zbiera ako na bežiacom páse a slávneho Merckxa mrzí, že si s ním nemohol zmerať sily, keď sám jazdil.

O Saganovom víťazstve sa dozvedel tréner Slovákov ako posledný

Ján Valach priviedol ako tréner Petra Sagana k všetkým trom titulom majstra sveta.