Antošík: V slovenskom futbale zúri nezmyselná vojna

Vo funkcii viceprezidenta SFZ pre reprezentáciu vydržal JOZEF ANTOŠÍK iba niečo vyše štyroch mesiacov. Jeho rezignácia prekvapila.

Jozef Antošík(Zdroj: SITA)

Vaša rezignácia na viceprezidenta zväzu prišla pre futbalovú verejnosť nečakane. Zvažovali ste ju dlhšie?

„Možno vznikol dojem, že som rezignoval až teraz. Už v januári som však z turnaja v Dubaji prezidentovi zväzu oznámil, že by som chcel skončiť. Požiadal ma, aby som si to ešte rozmyslel. Počkal som si na zasadnutie Rady SFZ, ktorá schvaľovala nomináciu Milana Lešického do výkonného výboru a potom som sa vzdal funkcie aj písomnou formou. Nebola to reakcia na udalosti uplynulých dní.“

Prečo ste sa teda vzdali?

„Atmosféra, ktorá vznikla po volebnej konferencii, nebola a nie je priaznivá pre prácu a slovenský futbal. Futbalové hnutie je v obrovskej kríze. Ambíciou prezidenta Kováčika je za štyri roky urobiť z tejto inštitúcie fungujúcu firmu. Nedá sa tu však uplatniť princíp krízového manažmentu. Každý vie, že ak nastúpi, tí čo krízu spôsobili, musia odísť. Ak sa tak nestane, je to problém. A dnes je vo výkonnom výbore, ale aj v Rade SFZ veľmi veľa ľudí, ktorí tam boli aj predtým. Rada má obrovský podiel viny na tom, čo sa stalo v poslednom roku. Tým, že sa konferencia bezprávne posunula z marca na jeseň. V tomto období sa urobili veci, ktoré sa možno nepodarí napraviť ani za štyri roky.“

Naznačili ste personálne problémy. Môžete uviesť konkrétny príklad?

„Napríklad aj konferencia ukázala, že zástupca rozhodcov nemá dostatočnú podporu v hnutí. Napriek tomu vo výkonnom výbore prešiel návrh, aby pokračoval vo funkcii predsedu komisie rozhodcov (Je ním Dušan Krchňák – pozn. red). To isté sa týka disciplinárnej komisie. Ide o dve životne dôležité komisie, mienkotvorné, s veľkým vplyvom na slovenský futbal. Pritom kritizované fanúšikmi, klubmi, verejnosťou. Vo výkonnom výbore nie je dostatok sily, aby sa presadili zmeny.“

Chce niekto podľa vás zakonzervovať staré pomery?

„Objavili sa snahy niektoré veci kryť, zabetónovať. Ja som nešiel do futbalu preto, aby som si robil nepriateľov. Ľudia za regióny vo výkonnom výbore sa nemôžu tváriť, že s tým nič nemajú. Mohli otvoriť témy a spýtať sa prečo to tak je. Robiť mŕtvych chrobákov nie je fér. To je dôvod, prečo nič systémové sa nedá presadiť.“

Mali ste byť oporou Jána Kováčika pri transformácii, vaším odchodom ste však jeho pozíciu oslabili...

„Osobne si myslím, že po mojom odchode bude mať prezident zväzu väčší priestor pre konsenzus. Má viac trpezlivosti ako ja hľadať alternatívy a kompromisy v takom konfliktnom prostredí. Ja keď som presvedčený, že mám pravdu, idem za tým, a to by mohlo prekážať jeho snahe nájsť konsenzus v kľúčových záležitostiach. Zostávajú dve priority, v ktorých mu neviem pomôcť. Prvou je nepriaznivá finančná situácia v nadväznosti na neuveriteľne nevýhodné zmluvy v oblasti marketingových a televíznych práv uzatvorené na dlhé obdobie. To je problém, ktorý musia riešiť právnici. Druhá je futbalový štadión v Bratislave, ktorý tiež neovplyvním. Súvisí to aj s politickou podporou. Aj z toho vyplývajú konflikty, ktoré neumožňujú, aby sa na zväze – na všetkých frontoch - pracovalo systémovo.“

Myslíte si, že Kováčik vydrží celé funkčné obdobie?

„Dúfam, že vydrží štyri roky. Pozícia prezidenta je oveľa silnejšia ako radového člena výkonného výboru. Samozrejme, situácia sa môže vyvinúť tak, že bude mimoriadna konferencia a príde k zmene. Pokiaľ viem z osobných rozhovorov s prezidentom, sám dobrovoľne neodíde. Predsavzal si, že zo zväzu a aparátu urobí fungujúcu firmu, a to dosiahne. Ak sa však na zväze rozhodnú niektoré zmluvy riešiť právnou cestou, možno ani štyri roky nebudú stačiť.“

S čím ste vstupovali do funkcie viceprezidenta zväzu?

„Išiel som do toho, aby som, ak sa to dá, pomohol slovenskému futbalu k systemizácii, fungovaniu reprezentačných tímov. Pokiaľ však budú fungovať rôzne skupiny, nikdy to nepôjde. Som sklamaný, že nie je vo výkonnom výbore dostatok sily na to, aby sa prestalo bojovať a prioritou neboli osobné či klubové záujmy, ale záujmy slovenského futbalu. Ak by vládla jednota, našli by sa jednoduché riešenia, aj bez právnikov. Namiesto toho sa vedie nezmyselná vojna.“

Z čoho pramení?

„Životná existencia väčšiny ľudí vo výkonnom výbore je závislá od futbalu. Nevedia sa od toho odosobniť, ak by tak urobili, možno by ohrozili vlastné zdroje príjmov.“

Prispelo k vášmu rozhodnutiu aj odvolanie Karola Belaníka z pozície prezidenta Únie ligových klubov?

„Isteže, bol to je jeden z hlavných dôvodov. Hlavne pre atmosféru a štýl, akým sa to udialo. Bolo to flagrantné porušenie stanov, rozhodovalo sa bez toho, aby to bolo v programe zasadnutia Prezídia. Keby sa následne zvolalo prezídium s týmto bodom programu a väčšina odvolá Belaníka, bolo by to v poriadku. Na odvolanie MŠK Žilina voči postupu Prezídia ULK bolo stanovisko revíznej komisie také, že existuje dohoda medzi SFZ a ÚLK, že orgány zväzu sa nemôžu miešať do vnútorných procesov ULK. Podľa mňa je to nezmyslel. Potom by ani disciplinárna či rozhodcovská komisia nemala právo rozhodovať o Corgoň lige alebo 1. lige. Na získanie podpory pri odvolávaní sa použila aj dezinformácia, že prezident bude čestná funkcia, zvolí sa regionálny princíp zástupcov únie do výkonného výboru SFZ.Nič z toho neplatí. Nový prezident funguje ako pôvodný, vytvoril sa 18-členný výkonný výbor, ktorý podľa mňa nemôže byť funkčný.“

Ako vnímate škandál s odmenami z majstrovstiev sveta?

„Myslím si, že prezident a generálny sekretár zďaleka nemali také kompetencie, aby mohli takéto rozhodnutia urobiť sami. Všetci štyria predstavitelia regiónov vo výkonnom výbore, a jeho členom bol vtedy aj Karol Belaník, robili mŕtveho chrobáka. Prečo sa nepýtali, ako sa rozhoduje? Najväčší problém je ten, že neexistuje žiaden odovzdávací protokol ani hodnotiaca správa o majstrovstvách sveta v Afrike. Je v tom obrovský chaos, chýbajú kompetenčné záležitosti, organizačný poriadok. Existuje akýsi zdrap papiera, ktorý nik nedodržiaval. Neviem povedať, kto a ako rozhodol o odmenách. Ani Kováčikova správa o tom nehovorí. Nakoniec bude zodpovedný ten, kto podpísal prevodný príkaz do banky, čo je smiešne.“

Rozdať až sedemesiat sedem percent z balíka je vzhľadom na situáciu v pokladnici zväzu nepochopiteľné, nemyslíte?

Podľa môjho názoru výťažky z kvalifikácie i MS mali patriť masovému futbalu. Drvivá väčšina hráčov pôsobí v zahraničí. Nie sú závislí od príjmov v reprezentácii. Myslel som si , že reprezentujú preto, lebo je to pre nich česť, zvýšenie futbalového kreditu a aby čiastočne vrátili to, čo dostali od tohto hnutia. A to nie je z mojej strany populizmus. Myslím si, že v tomto bude futbalová verejnosť so mnou súhlasiť.“

Na druhej strane, peniaze si vykopalo mužstvo a bez nich by peniaze neprišli. Takže si ich môžu nárokovať, či nie?

„Iste, ak by bolo v slovenskom futbale dostatok prostriedkov. Je tu však obrovská kríza, nie sú peniaze na infraštruktúru, na mládež, trénerov. Nič už však na tom nezmeníme, je zbytočné sa v tom hrabať, tie peniaze už nik nevráti.“

Rozprávali ste sa s trénerom Weissom na tému odmeny z MS?

„Nie. Ako viceprezident pre reprezentáciu som si ako prvé vypýtal trénerovu zmluvu so zväzom, kde sa píše, že jeho partnerom je prezident SFZ. Nič sa nehovorí o viceprezidentovi. A netrúfam si robiť to, čo je mimo mojej kompetencie.“

Zmluva s marketingovým partnerom UFA Sports je podľa dvoch právnych posudkov značne nevýhodná pre zväz.

„Na to ani netreba právnika. Ešte predtým, ako vznikala Únia ligových klubov, som bol toho názoru, že treba zvolať mimoriadnu konferenciu, zvoliť nový výkonný výbor SFZ, aby sa vyriešili aj marketingové a televízne práva a potom zvážiť, či vôbec ULK má opodstatnenie. Pri nedostatku peňazí sú to duplicitné náklady na administratívu. Teraz SFZ nemôže bez UFA urobiť nič. Ani si nájsť partnera. Zmluva je tragická a zrejme právne zabetónovaná.“

Ako mohol takúto zmluvu podpísať bývalý šéf zväzu František Laurinec, mimochodom, právnik?

„Nechcem skĺznuť do osobných útokov, pomery v slovenskom futbale sú dlhodobo zlé a pán Laurinec v prostredí, v ktorom pôsobil, bol možno nútený urobiť to, čo urobil. Mám taký dojem, že to nechcel sám od seba. Potom využil platformu UEFA, aby mohol pokračovať bez problémov vo futbale.“

Aké prostredie, respektíve koho máte na mysli?

„Šport Progress a Vojtecha Miklósa. Spolupráca s predchádzajúcim marketingovým partnerom sa skončila z dôvodu, že zväz zo zákona musí vlastniť vysielacie a marketingové práva. A Šport Progress ich vlastnil. V prípade UFA však ide o organizáciu s podobným režimom.“

Chcete naznačiť, že môže byť nejaké prepojenie medzi týmito spoločnosťami, respektíve ľuďmi?

„To sa ťažko dokazuje a ani to nechcem dokazovať. Právne i ekonomicky je však stav horší pre slovenský futbal ako to bolo za Sport Progressu.“

Mocenský boj v slovenskom futbale sa zjednodušene označuje ako konfrontácia „kmotríkovcov“ a „kováčikovcov,“ vás spájali s prezidentovým táborom. Máte pocit, že niektorí členovia výkonného výboru či šéfovia komisií obhajujú Kmotríkove záujmy?

„Nemám skúsenosť s tým, že by priamo šlo o skupinu Ivana Kmotríka. Kmotrík nefunguje priamo v žiadnej štruktúre slovenského futbalu, okrem klubu, ktorý vlastní. Ja som s ním nikdy neprišiel do konfliktu. Je však pravda, že je vplyvný. Richard Havrilla, Ladislav Berner, Ladislav Gádoši, Jozef Paršo vo viacerých prípadoch prejavili iný názor ako ja či Kováčik. Do ktorej skupiny patria oni?.“

Rozdielne predstavy o reprezentačnom štadióne medzi Kmotríkom a Kováčikom údajne vyostrili vzťahy aj vo futbalovom hnutí. Je to tak?

„Iste. Tieto veci však neviem ovplyvniť. Som za to, ak sa nájdu verejné prostriedky, aby sa použili na modernizáciu štadiónov v ôsmich krajských mestách. Aspoň na štandardnej úrovni, s vyhrievaním a aby sa mohli hrať súťaže vtedy, kedy hrajú vyspelé krajiny. Inak sa priepasť medzi nimi a nami bude prehlbovať. Prakticky všetky okolité krajiny majú oveľa lepšiu kvalitu infraštruktúry. Hoci Maďari sú v obrovskej kríze, vláda a verejná správa investujú do futbalu sumy neporovnateľne vyššie ako je to na Slovensku.“

Prečo razíte filozofiu ôsmich „priemerných“ štadiónov namiesto jedného „poriadneho“ ?

„Prioritou slovenského futbalu by mal byť divák. Futbal je spoločenská udalosť a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najviac ľudí na zápasoch najvyššej súťaže. A reprezentácia je čerešnička na torte. Pokiaľ budeme mať 20-tisícový štadión, naplní sa možno trikrát za štyri roky. Ak budeme mať súpera trebárs Anglicko, tak si prenajmime štadión vo Viedni. Je to lepšie ako mať 900 ľudí na lige, kde je prostredie neprijateľné pre ľudí a úroveň súťaže nízka. Divák je barometrom, a ak budeme mať plné štadióny, bude i predpoklad vyššej úrovne reprezentácie. Inak budeme iba živoriť a dúfať, že sa stane zázrak, aký sa prihodil postupom na MS.“

Poznáte príklad reprezentácie, ktorá hrá domáce kvalifikačné zápasy v inej krajine?

„Nie. Keď sa však situácia okolo štadióna bude naťahovať tri roky, môže sa stať, že sa nebude hrať na Slovensku, lebo nebudeme mať spôsobilý štadión.“

Je záujem zo strany zväzu, aby Žilina hostila zápasy reprezentácie, a ako sa k tomu stavia MŠK?

„Vznikli rôzne dezinformácie, koľko dostala Žilina za prenájom štadióna reprezentácii. Ja som na výkonnom výbore prehlásil, že pokiaľ budem viceprezidentom SFZ, aby som sa vyhol takýmto dezinformáciám a konfliktu záujmov, medzištátne zápasy sa v Žiline hrať nebudú. Navyše prenájom Pasienkov je zaplatený do konca roku 2013. Je to dané, a keď nie sú peniaze, míňať ich na prenájom štadióna v Žiline je luxus. Ak sa zväz rozhodne, že bude chcieť hrať v Žiline, budeme radi. Avšak za komerčných podmienok.“

Najčítanejšie na SME Šport


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 986
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 780
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 657
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 259
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 763
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 669
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 434
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 884
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 881
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 841

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Čo z toho, že jediný neprehral. Na Slovan prišlo iba 295 ľudí

Úradujúci majster zo Žiliny prehral v tejto sezóne už piaty zápas z deviatich.

Príbeh najslávnejšieho športového páru bol láskou na druhý pohľad

Pred 95 rokmi sa narodili Emil a Dana Zátopkovci, držitelia devätnástich svetových rekordov.

Ružomberok prerušil víťaznú sériu Žiliny, Slovan stále neprehral

Pozrite si súhrn utorkových výsledkov 9. kola Fortuna ligy.

Barcelona deklasovala Eibar, Messi strelil štyri góly

Súhrn utorkových výsledkov 5. kola La Ligy.